background

แจ้งขอนัดเข้าวัดพื้นที่ ประเมินราคาติดตั้งฟิล์มกรองแสง อาคาร 3M - ลูกค้าองค์กร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบและเป็นจริงเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ

หลังจากส่งแบบฟอร์มการนัดแล้ว ทางทีมงานฯ จะติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางสำหรับการวัดพื้นที่จริง พร้อมประเมินราคา หลังจากได้รับข้อมูลของคุณ

ภายใน 24 ช.ม. (วันทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.)


ข้อมูลผู้ติดต่อ

กรุณากรอกชื่อของท่าน
กรุณากรอกนามสกุลของท่าน
กรุณากรอกอีเมล์ของท่าน กรุณากรอกอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน

ข้อมูลองค์กร

กรุณากรอกชื่อองค์กรของท่าน
กรุณากรอกหัวข้อการติดต่อของท่าน


×