background

ฟิล์มกรองแสงอาคาร 3เอ็ม

รุ่นเพรสทีจ (Prestige Series)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติฟิล์มใสกันความร้อนติดอาคาร 3M รุ่นฟิล์มเพรสทีจ ซี่รี่ส์ (Prestige Series)

Let in the light. Not the heat.

Superior comfort and clarity with 3M Sun Control Window Film Prestige Series.

นวัตกรรมฟิล์มกรองแสง

  ที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยระดับโลกของ 3เอ็ม ด้วย เทคโนโลยีการผลิตแบบ "นาโนเทคโนโลยี" (Nano Technology) ซึ่งเป็นการนําฟิล์มใส (Optical Film) มาเรียงซ้อนกันมากกว่า 200 ชั้น แต่มีความบางน้อยกว่าแผ่น โพสต์-อิท® โน้ต ทําให้ฟิล์มกรองแสง "เพรสทีจ" มีคุณภาพดีเยี่ยมในด้านความใส โดยชั้นฟิล์มไม่มีการเคลือบสารโลหะ จึงไม่มีผลกระทบต่อสัญญาณโทรศัพท์ มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย  ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่งผ่านเข้ามาในบ้านนั้น มีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ ความร้อนที่มาพร้อมกับแสงสว่างที่มองเห็นได้ (Visible light) และความร้อนจากแสงอินฟราเรด (Infrared light) ที่ทําให้คุณรู้สึกร้อน แต่ด้วยคุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง เพรสทีจ ที่มีนาโนเทคโนโลยี จึงช่วยป้องกันรังสีอินฟราเรดได้ถึง 97% และยังป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้สูงถึง 99.9% ซึ่งเทียบเท่า SPF (SUN Protection Factor) มากกว่า 1700 โดยได้รับการรับรองจากสถาบันมะเร็งผิวหนัง ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Skin Cancer Foundation) ว่ามีส่วนช่วยในการป้องการผู้อยู่อาศัยในบ้าน ที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสง จากการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Keeping your home cool and protected through 3M Science.

แสงสว่างที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา

  อาจทำให้บรรยากาศในบ้านดูอบอุ่นและสวยงาม อย่างไรก็ตามแสงสว่างนั้นได้นำพาความร้อนเข้ามาสู่บ้าน หากสะสมเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความร้อนสะสมในบางบริเวณและอาจส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์ซีดจางลง ดังนั้น การติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะช่วยลดความร้อน ลดปัญหาการซีดจางของเฟอร์นิเจอร์ อีกทั้งยังปกป้องผู้อยู่อาศัยให้ปลอดภัยจากรังสียูวี (อัลตร้าไวโอเลต) โดยยังคงมีแสงสว่างธรรมชาติ ควบคู่ไปกับบรรยากาศที่สบาย

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง "เพรสทีจ"

  • ฟิล์มนาโนเทคโนโลยีที่มีความใส แสงสะท้อนภายในต่ำกว่าแสงสะท้อนของกระจก จึงไม่มีเงาสะท้อนรบกวนสายตา
  • ชั้นฟิล์มไม่มีการเคลือบสารโลหะ ไม่ทำให้เกิดสนิมบนชั้นฟิล์มและไม่มีผลกระทบต่อสัญญาณคลื่นวิทยุ
  • ประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูงถึง 60% และปกป้องผู้อาศัยจากรังสีที่เป็นอันตรายได้เป็นอย่างดี
  • ให้แสงสว่างเข้ามาภายในได้สูงถึง 70% ทำให้บ้านยังคงสว่างและสบายในเวลาเดียวกัน

3M Window Films – Prestige Series
Prestige window films

We created a more stringent specification for the performance of these films: Total Solar Energy Rejected – On Angle. It proves that our films are unsurpassed throughout the day and especially during the hottest times when you need the help most. Some films that may claim similar performance are only happens at the relatively cool times of sunrise and sunset. So, when the sun is working hardest, our films are performing their best. 3M prestige Window Films are designed to reduce the effects of solar heat and visible light on your furnishings are will block up to 99.99% of the sun’s harmful UV rays, which are the single largest cause of fading. Optically Clear. Technically Superior. Creating a clear window film with all these advantages wasn't easy. It required the world-leading, nano-technology laboratories of 3M. This expertise allows us to create a patented window film with hundreds of layers that is less than the thickness of a Post-it? Note. It has allowed us to create a film that delivers the highest performance possible without metal, which can corrode and interfere with mobile phone signals.

คุณสมบัติของฟิล์ม
เมื่อทดสอบบนกระจกใสหนา 6 มิลลิเมตร

รุ่น กระจกใส 6 มม. PR 70 PR 50 PR 40 PR 20
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) 0.82 0.51 0.44 0.41 0.38
% แสงส่องผ่าน (% Visible Light Transmitted) 88% 69% 51% 40% 21%
% แสงสะท้อน (ภายนอก / ภายใน)
(% Visible Light Reflected (Ext./Int.))
8% 8% / 8% 8% / 7% 7% / 7% 6% / 5%
การป้องกันรังสีอินฟราเรด (Infared Rejected) - 97% 97% 97% 97%
การลดพลังงานความร้อนรวมจากรังสีอาทิตย์ (TSER) - 49% 56% 60% 62%
การลดความร้อนรวม ที่มุม 60 องศา ของดวงอาทิตย์
(Total Solar Energy Rejected on 60 Angle)
- 59% 63% 66% 65%
การป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV Rejected) - 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%

LEED Certification

Window films may be used toward the following LEED credits
SS-8 MR 1.1-1.2 EQ-7.1 EQ-8.1-8.2 EA-1 MR 5.1-5.2 EQ-7.2 ID

เปรียบเทียบโทนสี

Prestige Series

PR 70
PR 50
PR 40
PR 20

ติดต่อเจ้าหน้าที่ นัดวัดพื้นที่ และประเมินราคาติดตั้งฟิล์มอาคาร 3M ถึงที่ฟรี!!!