background

ตรวจสอบบัตรรับประกัน มั่นใจเต็มร้อย

เงื่อนไขการรับประกันและการลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์

ทำไมต้องลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ ?

การลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ เป็นอีกช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในกรณีบัตรรับประกันเกิดสูญหายในอนาคต เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าในการรักษาสถานภาพการรับประกันไว้ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ ดังนี้

1. คลิกที่ปุมลงทะเบียน
2. กรอกหมายเลขบัตรรับประกันของท่าน
3. กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามขั้นตอน และรอทีมงานตรวจสอบข้อมูลเพื่ออนุมัติ

ตัวอย่างบัตรรับประกันประเภทต่างๆ ปี 2018 ที่ท่านจะได้รับหลังจากการติดตั้งฟิล์มจากร้านตัวแทน (โปรดระวังการติดตั้งกับร้านที่ไม่ใช่ตัวแทน และบัตรรับประกันที่ไม่ใช่ของแท้)

background

ลงทะเบียนบัตรรับประกันฟิล์มติดรถยนต์ 3เอ็ม

เงื่อนไขการรับประกันฟิล์มกรองแสง 3M

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (“3เอ็ม”) ขอรับประกันว่าฟิล์มกรองแสง 3เอ็มที่ได้ถูกติดตั้งให้แก่รถยนต์ของท่าน ซึ่งมีชื่อระบุในบัตรรับประกันฟิล์ม (“ลูกค้า”) เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของ 3เอ็ม โดย 3เอ็มรับประกันว่าเนื้อฟิล์มจะไม่ บวมพอง ลอกล่อน แตกร้าว เป็นฟองอากาศ เป็นคลื่น หรือขรุขระเป็นเม็ด ภายในระยะเวลาที่ระบุอยู่ในบัตรรับประกัน นับจากวันที่ติดตั้ง (“ระยะเวลารับประกัน”) ในกรณีที่เนื้อฟิล์มเกิดอาการข้างต้นภายในระยะเวลาประกัน และเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก “3เอ็ม” ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเนื้อฟิล์มมีอาการข้างต้นจริงโดยมีสาเหตุจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์ม ตัวแทนจำหน่ายของ 3เอ็ม ที่มีชื่อระบุในบัตรรับประกันฟิล์ม (“ผู้ขาย”) หรือผู้ติดตั้งฟิล์มที่ “3เอ็ม” กำหนด จะทำการเปลี่ยนฟิล์มตามจำนวนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ภายใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง 3เอ็มจะรับผิดชอบเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ ด้วยฟิล์มรุ่นเดิมหรือฟิล์มทดแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงตามที่ “3เอ็ม” เห็นสมควร โดยจะไม่คิดค่าแรงในการติดตั้งฟิล์มใหม่
  • หลังจากพ้นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ติดตั้ง 3เอ็มจะรับผิดชอบเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ ด้วยฟิล์มรุ่นเดิมหรือฟิล์มทดแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงตามที่ “3เอ็ม” เห็นสมควร โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าแรงในการติดตั้งฟิล์มใหม่เอง

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาใดก็ตาม หากลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรุ่นของฟิล์มหรือสถานที่ติดตั้งซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุในบัตรรับประกันฟิล์ม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมเอง

ข้อยกเว้นการรับประกัน

  • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบ หากความเสียหายเกิดขึ้นจากการขูด ขีด ดึง ลอก ถลอก กระแทก ของบุคคล สัตว์ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใดที่นำมาติดตั้งบนกระจกในทุกกรณี
  • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม ซึ่งลูกค้าต้องตรวจสอบฟิล์มที่ได้ติดตั้งก่อนนำรถยนต์ออกจากสถานที่ติดตั้ง ทั้งนี้ หากพิสูจน์ได้ว่าปัญหาเกิดจากการติดตั้งฟิล์ม "ผู้ขาย" ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบ กรณีความเสียหายส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หรือกระจกรถยนต์ ในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าในมูลละเมิด หรือผลของสัญญา
  • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบในกรณีติดตั้งฟิล์มที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การติดฟิล์ม 2 ชั้น การติดตั้งฟิล์มบนวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

ข้อแนะนำการดูแลกระจกหลังติดฟิล์มกรองแสงของ 3เอ็ม

  • ภายหลังการติดตั้งฟิล์ม อาจพบว่ามีคราบน้ำ กระจกมัว หรือเป็นฝ้า อาการเหล่านี้จะหายไปเองเมื่อฟิล์มแห้งสนิทและกาวทำงานอย่างเต็มที่แล้วภายใน 30 วัน
  • ไม่เลื่อนกระจกขึ้น - ลงเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันหลังจากติดตั้งฟิล์ม
  • ไม่เช็ดถูหรือล้างกระจกด้วยแปรงที่มีขนแข็ง หรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งและคม ตลอดจนไม่ใช้น้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฟิล์มได้ ควรใช้เพียงผ้านุ่ม เช็ดเบาๆ บนฟิล์มเท่านั้น

ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวแทนจำหน่าย เงื่อนไขการรับประกัน และวิธีการใช้สิทธิการรับประกันได้ที่เว็บไซต์ www.3mautofilmclub.com โดย “3เอ็ม” ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันกรณีที่บัตรรับประกันฟิล์มมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ มีสภาพชำรุด หรือสูญหายจนไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดตั้งฟิล์มของลูกค้าได้ ส่วนในกรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อแนะนำการดูแลกระจกตามที่กำหนดนั้น จะถือว่าการรับประกันเป็นอันสิ้นสุดลง