background

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม

รุ่นสมาร์ท (Smart Series)

ฟิล์มรุ่นยอดนิยม มอบทางเลือกที่หลากหลาย

ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ 3เอ็ม รุ่น สมาร์ท

FX Series

  • เป็นฟิล์มใสที่มีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้สูง
  • ด้วยความใสของฟิล์มทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ชัดเจน
  • เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ถึง 99%
  • ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง 3M Smart FX Series

รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลต สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FX 5 5% 3% 55% 99% เทา
FX 15 6% 14% 50% 99% เทา
FX 20 5% 23% 50% 99% เทา
FX 30 6% 31% 47% 99% เทา
FX 50 8% 49% 41% 99% เทา

*ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงเป็นไปตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฎิบัติการที่มีมาตรฐานสูงจาก 3เอ็ม

FXR Series

  • มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนที่ดีเยี่ยม
  • ฟิล์มมีความเงางาม เพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ขับขี่
  • ด้วยคุณสมบัติพิเศษของกาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ 3เอ็ม ที่เคลือบบนฟิล์มนี้ จะไม่ทำให้ ทัศนวิสัยที่มองผ่านกระจกเกิดการบิดเบือนจากความเป็นจริง และยังช่วยยืดอายุฟิล์มให้ยาวนาน

คุณสมบัติของฟิล์มกรองแสง 3M Smart FXR Series

รุ่น แสงสว่าง การลดความร้อนรวม การป้องกันความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลต สี
แสงสะท้อน แสงที่ส่องผ่าน
FXR 10 22% 10% 72% 99% เทา
FXR 20 20% 17% 68% 99% เทา
FXR 35 13% 36% 53% 99% เทา
FXR 40 9% 42% 47% 99% เทา

*ข้อมูลปรับใหม่ล่าสุดประจำปี 2017 เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงเป็นไปตามวิธีทดสอบตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฎิบัติการที่มีมาตรฐานสูงจาก 3เอ็ม

ประเมินราคาติดตั้งฟิล์มรุ่นสมาร์ท