ร้านไฮ - ไฟ คาร์ออดิโอสตูล
30/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน เมือง สตูล 91000