ร้านไฮ - ไฟ คาร์ออดิโอสตูล
30/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน
เมือง
สตูล
91000