บจก_แต้ล้งฮั้ว (ที แอล เอช) 95 กรุ๊ป สาขาบ่อวิน
127/97-98 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี