บจก. แต้ล้งฮั้ว (ที แอล เอช) 95 กรุ๊ป สำนักงานใหญ่
135/12-14 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ เมืองระยอง 21000
ระยอง