บจก_แต้ล้งฮั้ว (ที แอล เอช) 95 กรุ๊ป สาขาบายพาส 36
58/10 ม.8 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง
ระยอง