เกรียงไกรกันชน 4x4
277/20 ม.7 สมอแข,เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000