สยามคาร์ เซอร์วิส แอนด์ ซาวด์ 2004
123/18-19 ม.1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น แพร่