หน้าแรก
กิจกรรมและโปรโมชั่น
ชุมชนคนรักรถ
มุมคนรักรถ
ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มอาคาร
ติดต่อเรา
 
เข้าสู่ระบบ  
การรับประกันและการลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์

ทำไมต้องลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ ?

       การลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ เป็นอีกช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในกรณีบัตรรับประกันเกิดสูญหายในอนาคต เพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้าในการรักษาสถานภาพการรับประกันไว้ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ ดังนี้

 1. คลิกที่ปุมลงทะเบียน
 2. กรอกหมายเลขบัตรรับประกันของท่าน
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามขั้นตอน และรอทีมงานตรวจสอบข้อมูลเพื่ออนุมัติ

       ตัวอย่างบัตรรับประกันประเภทต่างๆ ปี 2016 ที่ท่านจะได้รับหลังจากการติดตั้งฟิล์มจากร้านตัวแทน (โปรดระวังการติดตั้งกับร้านที่ไม่ใช่ตัวแทน และบัตรรับประกันที่ไม่ใช่ของแท้)

กรุณาคลิกที่ปุมลงทะเบียน เพื่อทำการลงทะเบียนบัตรรับประกันออนไลน์

เงื่อนไขการรับประกันฟิล์มกรองแสง 3M
เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
 • บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “3เอ็ม” ขอรับประกันว่าฟิล์มกรองแสงที่ถูกติดตั้งให้แก่รถยนต์ของ “ผู้ซื้อ” (หมายถึงเจ้าของรถยนต์ ผู้นำรถมารับบริการติดตั้งฟิล์ม) โดยตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ 3เอ็ม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” เป็นผลิตภัณฑ์ของ3เอ็มแท้ โดย “3เอ็ม” รับประกันว่า ฟิล์ม 3เอ็ม จะรักษาคุณภาพโดยเนื้อฟิล์มไม่ บวมพอง ลอกล่อน แตกร้าว เป็นฟองอากาศ ภายในระยะเวลา เจ็ด หรือ แปด ปี ตามที่ระบุในบัตรรับประกัน นับจากวันที่ติดตั้ง ในกรณีที่พบว่าสินค้าเกิดอาการดังกล่าวข้างต้น ภายในระยะเวลาประกัน “ผู้ขาย” มีชื่อระบุไว้ในใบรับประกันนี้จะทำการเปลี่ยนฟิล์มตามจำนวนที่ชำรุดนั้นให้แก่ผู้ซื้อผู้มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้น โดยจะรับผิดชอบค่าฟิล์มที่เปลี่ยนให้ใหม่ภายใต้เงื่อนไขของ “3เอ็ม” ซึ่งจะรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มและได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก “3เอ็ม” โดย ผู้ซื้อ จะได้รับการติดตั้งฟิล์มรุ่นเดิมหรือฟิล์มทดแทนที่มีมูลค่าใกล้เคียงตามแต่ “3เอ็ม” เห็นสมควร โดยจะได้รับการแก้ไขจาก “ผู้ขาย” เดิม หรือ ผู้ติดตั้งที่ “3เอ็ม” กำหนดเท่านั้น หากผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนแปลงรุ่นหรือสถานที่ติดตั้ง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเอง

ข้อยกเว้นการรับประกัน
 • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบ หากความเสียหายเกิดจากการขูด ขีด ลอก โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างผู้ติดตั้ง หรือเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง
 • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบ ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสินค้าก่อนนำรถออกจากสถานที่ติดตั้ง หากพิสูจน์ได้ว่าปัญหาเกิดจากการติดตั้งฟิล์ม “ผู้ขาย” ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบ กรณีความเสียหายส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์หรือกระจกรถยนต์ ในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยบังเอิญที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าในมูลละเมิด หรือผลของสัญญา
 • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบ กรณีติดตั้งฟิล์มที่นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การติดฟิล์ม 2 ชั้น, การติดตั้งบนวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
 • “3เอ็ม” จะไม่รับผิดชอบ หากบัตรรับประกันกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บัตรรับประกันชำรุดจนไม่สามารถอ่านข้อมูล หรือ สูญหาย

ข้อแนะนำการดูแลกระจกหลังติดฟิล์มกรองแสง
 1. หลังการติดตั้ง อาจพบว่ามีคราบน้ำ กระจกมัว หรือเป็นฝ้า อาการเหล่านี้จะหายไปเองเมื่อฟิล์มแห้งสนิทและกาวทำงานอย่างเต็มที่แล้วภายใน 30 วัน
 2. ไม่เลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา 7 วันหลังการติดตั้ง
 3. ไม่เช็ดถูหรือล้างกระจกโดยแปรงที่มีขนแข็ง หรือวัสดุอื่น หรือน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฟิล์มได้ ควรใช้เพียงผ้านุ่ม เช็ดเบาๆบนฟิล์มเท่านั้น

ฟิล์มอาคาร 3เอ็ม (3M) :   Prestige Series    Ultra Safety Series    Solar Protection & Energy Saving Series    ราคาติดตั้งฟิล์ม    นัดวันพื้นที่ประเมินราคา
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม (3M) :   Privacy Series     Scotchshield Series     Crystalline Series     Ceramic Series     Scotchtint Series     Smart Series     ราคาติดตั้งฟิล์ม     ร้านติดตั้งฟิล์ม
เทปกาวสองหน้าติดรถยนต์ 3เอ็ม (3M) :   Acrylic Foam Tape 4229 Series     Noise Sealing Tape     ติดตั้งเทปกาวสองหน้า     รถแต่ง แต่งรถ     ร้านขายอะคริลิคโฟมเทป
3เอ็ม   ร่วมงานกับเรา    นักลงทุนสัมพันธ์    ค้นหา MSDS ของประเทศไทย    ติดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว    © 3M 2018. ขอสงวนสิทธิ์